Música i Teràpia

aima_musica-terapia“La música expressa allò que no es pot dir amb paraules i que no pot restar en silenci”

Quan falta la parla per a expressar-se la música és el pont per a facilitar l’expressió. La Música reflecteix i es sincronitza amb els continguts de la psique. L’audició activa favoreix el fluix de l’energia vital i així es poden desbloquejar patrons de conductes fixes.

La Musicoteràpia amb les seves intervencions afecta la globalitat de la persona, pot despertar capacitats per afrontar una crisi, per donar suport, pot facilitar de conèixer-se a si mateix, ser autèntic, sentir, trobar consol, superar moments difícils, descobrir els propis potencials, possibilitar relaxament, gaudir…

 


 

A qui pot ajudar la musicoteràpia?

S’aplica la musicoteràpia com a tractament preventiu i com a acompanyant de canvis importants de la vida. La musicoteràpia es dirigeix a infants, adolescents i adults, treballant individualment o en parelles. No cal tenir coneixements prèvis de música.

 

Mètode d’Imatge Guiada i Música de Bonny

El mètode BMIGM (Bonny Method of Guided Imagery and Music) és un mètode psicoterapèutic transformador amb música. El poder terapèutic de la música es conecta amb l’inconscient de les persones i estimula la imaginació activa, despertant recursos i obrint camins nous. Així, la musicoteràpia pot ajudar a desenvolupar creativament noves perspectives quan cal tractar crisis vitals.

El client escolta després d’una fase de preparació (entrevista per a enfocar el tema i inducció de relaxació) una selecció de música clàssica i comparteix les seves imatges, sensacions corporals, emocions, memòries i pensaments amb el terapeuta a través d’un diàleg. El terapeuta fa preguntes determinades per a impulsar el desenvolupament dinàmic de les imatges interiors.

La música té molta importància, té el poder de despertar memòries, fer conscient emocions i de donar suport a l’hora d’afrontar-se amb el material psicològic. I a través de la conversa amb el terapeuta el client pot analitzar les experiències desenvolupant una comprensió e intentant integrar-les a la seva vida.

 

Musicoteràpia i Problemes Auditius

Es dirigeix a persones de totes les edats amb tinnitus (acúfens)o amb problemes auditius com hiperacúsia, fonofòbia. A través de musicoteràpia s’aprèn a reorganitzar les parts del cervell que generen el Tinnitus i els costums de sentir i escoltar. Es descobreix què hi ha al darrere d’aquest símptoma i es comença a gaudir un altre cop de la capacitat de sentir i escoltar.

 

Terapeuta

La Claudia Mailahn va fer la carrera de música i musicoteràpia a Berlín.
És musicoterapeuta desde fa 28 anys, i va treballar durant 15 anys a l’Hospital Psiquiàtric infantil i juvenil de la Charité de Berlín. És especialista en Musicoteràpia i Problemes Auditius (acúfens, hipoacusia), i té el Postgrau de BMGIM (Bonny Method of Guided Imagery and Music). www.claudiamailahn.com

Per concertar cita o per a qualsevol aclariment, poseu-vos en contacte amb la Claudia al T. 651105348 o a info@claudiamailahn.com.